Category Archives: Zamówienia i przetargi archiwalne

Ogłoszenie o zamówieniu  -Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie 

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie  POSTĘPOWANIE NR Z20/53182 Numer referencyjny: MIM.8.2022 Link do postępowania:https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,110577,f2808f291dbf6af85f31021d128c093e.html Termin składania ofert:  14.12.2022r. godzina 9:00 Termin otwarcia ofert: 14.12.2022t. godzina 9:20

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie koncepcji terenów rekreacyjno-sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi kubaturowymi

Przedmiot zamówienia obejmuje Wykonanie koncepcji terenów rekreacyjno-sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi kubaturowymi POSTĘPOWANIE NR Z19/53182 Numer referencyjny: MIM.7.2022 Link do postępowania:https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,102861,ce8b0a8db47b0e3f3dcd282ccf095ffe.html Termin składania ofert:  2022-10-17 13:00 Termin otwarcia ofert:  2022-10-17 14:00

Ogłoszenie o zamówieniu – Wykonanie wielobranżowej koncepcji Szkoły Podstawowej i Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i żłobkowymi

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej koncepcji Szkoły Podstawowej i Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i żłobkowymi. POSTĘPOWANIE NR Z12/53182 Numer referencyjny: MIM.5.2022 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,92791,5d5e30daca51c0d66ba41bdd914d7982.html Termin składania ofert:  2022-07-26 godz. 12:00 Termin otwarcia ofert:  2022-07-26 godz. 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy – Sukcesywna dostawa środków czystości oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków chemicznych oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie. POSTĘPOWANIE NR Z9/53182 Numer referencyjny: MIM.4.2022 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,90780,b5e3a591db67998de74b874bb024fdb9.html Termin składania ofert: 2022-07-06 g. 12:00 Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 12:10.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – zadania pod nazwą „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”. POSTĘPOWANIE NR Z8/53182 Numer referencyjny: MIM.3.2022 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,87878,daad578e39e74de47094094ef1e2d478.htmlNowy termin składania ofert: 2022-06-10 12:00 Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 12:30.

Ogłoszenie o wykonaniu usługi – Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Remont i przebudowa hali sportowej przy ul. Dużej 3 w Markach”

tło

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – zadania pod nazwą „Remont i przebudowa hali sportowej przy ul. Dużej 3 w Markach”. POSTĘPOWANIE NR Z6/53182 Numer referencyjny: MIM.2.2022 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,84688,4c2d69b87b802d7ff6810b60f647bf1f.html Nowy termin składania ofert: 2022-05-23 14:00 Nowy termin otwarcia ofert: 2022-05-23 14:30.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”

tło

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – zadania pod nazwą „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”. POSTĘPOWANIE NR Z6/53182 Numer referencyjny: MIM.4.2021 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,84685,2a65ac00480ae9fb493f451d60c54e5b.html Nowy termin składania ofert: 2022-05-23 12:00 Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 12:30.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

tło

POSTĘPOWANIE NR Z5/53182 Numer referencyjny: MIM.4.2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów kuchennych o kodzie 20 01 08 z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty będą udostępnione na platformie zakupowej pod adresem:https://mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html. Link do zamówienia: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,69124,446858a43b90af2963b8c89d41ef6f04.html Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej […]

Konkurs ofert na najem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu w obiekcie Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Markach przy ul. Wspólnej 40/42

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty na najem lokalu użytkowego w budynku MCER z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu. Termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2021 roku o godzinie 14:00. Oferty należy składać w biurze organizatora budynku Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego, ul. Wspólna 40/42 w Markach (I piętro). Link do konkursu – Biuletyn Informacji Publicznej Konkurs ofert […]

Kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego

Link do przetargu – platforma przetargowa Link do przetargu – Biuletyn Informacji Publicznej Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego obejmujące w szczególności: 1. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni, 2. kontrolę nad przestrzeganiem postanowień regulaminów obiektu przez wszystkich jego użytkowników, 3. obsługę ratowniczą pływalni, w skład której wchodzą: […]