Category Archives: Zamówienia i przetargi archiwalne

KONKURS OFERT NA NAJEM POWIERZCHNI W CELU USTAWIENIA AUTOMATÓW VENDINGOWYCH

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty na najem powierzchni mieszczącej się w budynku A Mareckiego Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego w Markach w celu ustawienia dwóch automatów vendingowych:a. automatu sprzedającego zimne napoje;b. automatu sprzedającego przekąski. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJEM POWIERZCHNI W CELU USTAWIENIA AUTOMATÓW VENDINGOWYCH W związku z niniejszym postępowaniem konkursowym wpłynęły 2 oferty. Po weryfikacji […]

KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŻOŁNIERZY AK II REJONU „CELKÓW” W MARKACH PRZY UL.SZKOLNEJ 9

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŻOŁNIERZY AK II REJONU „CELKÓW” W MARKACH PRZY UL.SZKOLNEJ 9 Termin składania ofert: 27.03.2018r. do godziny 15:10 Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro […]

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŻOŁNIERZY AK II REJONU „CELKÓW” W MARKACH PRZY UL.SZKOLNEJ 9

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŻOŁNIERZY AK II REJONU „CELKÓW” W MARKACH PRZY UL.SZKOLNEJ 9 Termin składania ofert: 12.02.2018r. do godziny 15:10 Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – Sekretariat Termin otwarcia ofert: 12.02.2018r. […]

BUDOWA MARECKIEGO CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO: Budowa Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspólnej – Etap I

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na BUDOWĘ MARECKIEGO CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO: Budowa Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspólnej – Etap I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Nowy termin składania ofert: 19.01.2018r. do godziny 09:00Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – Sekretariat Nowy termin otwarcia […]

Budowa filii Szkoły Podstawowej przy ul. Okólnej w Markach

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę filii Szkoły Podstawowej przy ul. Okólnej w Markach.Termin składania ofert: 15.01.2018r. do godziny 15:00Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – SekretariatTermin otwarcia ofert: 15.01.2018r. godzina 15:20 Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik nr 1 do […]

Budowa dwóch obiektów oświatowych w mieście Marki w formule zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę dwóch obiektów oświatowych w mieście Marki w formule zaprojektuj i wybuduj.Termin składania ofert: 5.12.2017 r. do godziny 15:00Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – SekretariatTermin otwarcia ofert: 5.12.2017r. godzina 15:30 Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz Załącznik […]

Remont drogi wewnętrznej na działce nr ew. 73, obręb 04-03 w Markach

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi wewnętrznej na działce nr ew. 73, obręb 04-03 w Markach. Termin składaniaofert upływa w dniu: 02.08.2017 r. o godzinie 09:00, miejsce składania ofert:Mareckie Inwestycje Miejskie, ul. T. Kościuszki 46a, 05-270 Marki- Sekretariat II piętro Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz Specyfikacja […]

Budowa stacji transformatorowej wraz z wyposażeniem i uruchomieniem oraz przebudowa linii SN w ramach usunięcia kolizji.

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę stacji transformatorowej wraz z wyposażeniem i uruchomieniem oraz przebudowę linii SN w ramach usunięcia kolizji. Termin składania ofert upływa w dniu: 27.07.2017 r. o godzinie 15:00, miejsce składania ofert: Mareckie Inwestycje Miejskie, ul. T. Kościuszki 46a, 05-270 Marki- Sekretariat II piętro ZMIANA TERMINU SKŁADANIA […]