Category Archives: Zamówienia i przetargi archiwalne

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”

tło

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – zadania pod nazwą „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”. POSTĘPOWANIE NR Z6/53182 Numer referencyjny: MIM.4.2021 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,84685,2a65ac00480ae9fb493f451d60c54e5b.html Nowy termin składania ofert: 2022-05-23 12:00 Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 12:30.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

tło

POSTĘPOWANIE NR Z5/53182 Numer referencyjny: MIM.4.2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów kuchennych o kodzie 20 01 08 z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty będą udostępnione na platformie zakupowej pod adresem:https://mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html. Link do zamówienia: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,69124,446858a43b90af2963b8c89d41ef6f04.html Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej […]

Konkurs ofert na najem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu w obiekcie Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Markach przy ul. Wspólnej 40/42

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty na najem lokalu użytkowego w budynku MCER z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu. Termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2021 roku o godzinie 14:00. Oferty należy składać w biurze organizatora budynku Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego, ul. Wspólna 40/42 w Markach (I piętro). Link do konkursu – Biuletyn Informacji Publicznej Konkurs ofert […]

Kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego

Link do przetargu – platforma przetargowa Link do przetargu – Biuletyn Informacji Publicznej Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego obejmujące w szczególności: 1. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni, 2. kontrolę nad przestrzeganiem postanowień regulaminów obiektu przez wszystkich jego użytkowników, 3. obsługę ratowniczą pływalni, w skład której wchodzą: […]

Dostawa wyposażenia do obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia do obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie w podziale na części. Część nr 1 – Dostawa mebliCzęść nr 2 – Dostawa monitorów interaktywnychCzęść nr 3 – Dostawa sprzętu IT oraz elementów monitoringu link do przetargu – Biuletyn Informacji Publicznej link do przetargu – platforma przetargowa Termin składania ofert: 2021-06-18, g. […]

Wykonanie prac naprawczych wielobranżowych w budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach w celu przywrócenia obiektu do użytkowania

Przedmiot zamówienia obejmuje prace naprawcze wielobranżowe w budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach w celu przywrócenia obiektu do użytkowania. Zakres prac do wykonania został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców odbycia wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej wyznaczony zostaje na dzień 12.05.2021r. od godziny 13:00. Miejsce rozpoczęcia wizji […]

Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie punktu handlowego w celu sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Szczegóły w poniższym linku oraz załącznikach konkursowych: https://mim.bip-e.pl/mi/zamowienia-publiczne/zapytania-oferto/14615,Zapytania-ofertowe.html?search=7253371004 Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni Mapa poglądowa Zawiadomienie o wynikach konkursu

Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe na sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Termin składania ofert: 12.01.2021r. do godziny 14:00Miejsce: w siedzibie Zamawiającego ul. Wspólna 40, 05-270 Marki, I piętro – SekretariatTermin otwarcia ofert: 12.01.2021r. godzina 14:30 Ogłoszenie o zamówieniu BZP – pdfOgłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP – […]