Projekt przebudowy Hali sportowej Filii Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach

IDEA PROJEKTOWA

Każdy nowo projektowany budynek oświaty, który realizuje spółka Mareckie Inwestycje Miejskie, powinien poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii ułatwiać i wspomagać edukację dzieci i młodzieży. Współczesna hala sportowa to miejsce, w którym młodzi użytkownicy będą spędzać dużo czasu nie tylko w trakcie zajęć, ale także po ich zakończeniu.

Ważne jest stworzenie bezpiecznego budynku, w którym wszechstronny rozwój i kształtowanie indywidualnych uzdolnień sportowych będzie przebiegać sprawnie i w komfortowych warunkach.

PROJEKT

Przedmiotem projektu budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku hali sportowej oraz mniejszych salek sportowych przy filii Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach.

Przystosowanie hali sportowej dla blisko 450 widzów na trybunach, budowa rampy dla osób z niepełnosprawnościami w rejonie istniejącego parkingu, roboty budowlane zmieniające zagospodarowanie części terenu.