Filia Szkoły Podstawowej nr 3

O szkole

W budynku przy ul. Dużej od 1962 aż do roku 2019 roku funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 4. Po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania kompleksu MCER, placówka uzyskała nową siedzibę w nowej lokalizacji – przy ul. Wspólnej. 

A od 1 września 2021 roku, ze względu na zbyt dużą liczbę uczniów w stosunku do aktualnej  bazy lokalowej, miasto zadecydowało o przekazaniu Szkole Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 r. z siedzibą przy ul. Pomnikowej w Markach w/w budynku przy ul. Dużej jako filię szkoły dla uczniów klas siódmych i ósmych.

W związku z potrzebą adaptacji budynku spółka przeprowadziła gruntowną, kompleksową modernizację tego obiektu.

Hala sportowo-widowiskowa im. Bożeny Markiewicz w obiekcie jest w bieżącym roku szkolnym wyłączona z użytkowania z uwagi na zaplanowaną przebudowę oraz modernizację, która obejmie również pozostałą część dydaktyczną wraz z otoczeniem i boiskami zewnętrznymi. 

Ponadto nasza spółka w ramach działalności statutowej utrzymuje, sprawuje administrację i zarządza infrastrukturą edukacyjną tej placówki, umożliwiając podmiotom zewnętrznym wynajem sal dydaktycznych.

Modernizacje

07.2021 – wykonaliśmy modernizację budynku dydaktycznego, a w szczególności: poprawę elewacji, pokrycia dachu oraz instalacje elektrycznych,  teletechnicznych oraz C.O.  

07.2021 – odświeżyliśmy i dokonaliśmy naprawy ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń wewnętrznych, ścian, sufitów oraz posadzek, a przed wejściem głównym do budynku – terenów utwardzonych.  

08.2021 – wyposażyliśmy szkołę w nowe meble oraz sprzęt elektroniczny, wspomagający zajęcia dydaktyczne.  

Wszystkie realizowane prace miały na celu renowację budynku i przywrócenie obiektu do użytkowania.  

Zaplanowane Modernizacje

Przedmiotem planowanej w najbliższych latach inwestycji jest przebudowa i modernizacja budynku szkoły, hali sportowej wraz z zapleczem oraz zmiany zagospodarowania terenu zewnętrznego wokół obiektu.