ORLIKI

Orlik przy ul. Stawowej

Boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią od dnia 31 grudnia 2022 roku znajdowały się pod zarządem Zakładu Usług Komunalnych.  

Od 1 stycznia 2023 nasza spółka w ramach działalności statutowej sprawuje administrację i zarządza infrastrukturą tego obiektu. 

Obiekt jest czynny dla mieszkańców przez siedem dni w tygodniu od 10.00 do 20.15.  

W sezonie zimowym na terenie orlika funkcjonuje lodowisko, z wyłączeniem dni świątecznych, na które zapraszamy od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 10:00 – 20:15 w podziale na sesje:

 • 10:00 – 11:15 – lodowisko otwarte
 • 11:15 – 11:45 – przerwa techniczna
 • 11:45 – 13:00 – lodowisko otwarte
 • 13:00 – 13:30 – przerwa techniczna
 • 13:30 – 14:45 – lodowisko otwarte
 • 14:45 – 15:30 – przerwa techniczna
 • 15:30 – 16:45 – lodowisko otwarte
 • 16:45 – 17:15 – przerwa techniczna
 • 17:15 – 18:30 – lodowisko otwarte
 • 18:30 – 19:00 – przerwa techniczna
 • 19:00 – 20:15 – lodowisko otwarte