Ogłoszenie o zamówieniu – Sukcesywna dostawa środków czystości oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia obejmuje: Sukcesywną dostawę środków czystości oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Numer referencyjny: MIM.1.2023

Termin składania ofert: 2023-03-10 12:00

Termin otwarcia ofert: 2023-03-10 12:10

Z powodu odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do postępowania np: “Sukcesywna dostawa środków czystości oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.” – został przesunięty termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html nie później niż do dnia 15.03.2023 r. do godz. 12:00.

Termin związania ofertą: 30 dni.