Koncepcja Szkoły Podstawowej i Przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz Żłobkiem w Markach, ul. Zygmuntowska

IDEA PROJEKTOWA

Każdy nowo projektowany budynek oświaty, który realizuje spółka Mareckie Inwestycje Miejskie, powinien poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii ułatwiać i wspomagać edukację dzieci i młodzieży. Współczesna szkoła to miejsce, w którym młodzi użytkownicy spędzają dużo czasu nie tylko w trakcie zajęć, ale także po ich zakończeniu.

Ważne jest stworzenie bezpiecznego budynku, w którym wszechstronny rozwój, kształtowanie światopoglądu, więzi społecznych, poczucia estetyki i indywidualnych uzdolnień będzie przebiegać sprawnie i w komfortowych warunkach.

KONCEPCJA

Projekt uwzględnia zabudowę obejmującą budynek szkoły wzdłuż ulicy Zygmuntowskiej z przedszkolem i żłobkiem zlokalizowanym w głębi działki przy jej południowej granicy.
Szkołę tworzą trzy bloki o różnym przeznaczeniu, połączone łącznikami.

W centralnym punkcie działki pomiędzy częścią szkolną i przedszkolną zlokalizowany jest półotwarty dziedziniec rekreacyjny, który jest niejako buforem pomiędzy zabudową, a strefą boisk i aktywności sportowych. W sąsiedztwie części przedszkolno-żłobkowej umiejscowione zostały wydzielone place zabaw.
Północna część terenu inwestycji zorganizowana została jako strefa sportowa, w skład której wchodzą: sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20x40m oraz boisko do piłki nożnej z bieżnią o wymiarach 30x62m.

Wejście główne do budynku szkoły zaprojektowano od ul. Zygmuntowskiej. Reprezentacyjny charakter wejścia podkreślono utwardzonym placem z elementami małej architektury. Strefa wejściowa do przedszkola umiejscowiona została w południowej części działki od strony nowo projektowanej drogi. Teren wyposażono w niezbędne elementy zagospodarowania tego typu obiektu, są to: miejsca postojowe dla rowerów, parkingi oraz śmietniki.
Na terenie przewiduje się nowe nasadzenia zieleni dekoracyjnej niskiej i wysokiej.
Projekt zakłada dostosowanie do użytku szkoły podstawowej dla 1200 uczniów, przedszkola dla 192 dzieci, żłobka dla 96 dzieci.