Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie koncepcji terenów rekreacyjno-sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi kubaturowymi

Przedmiot zamówienia obejmuje Wykonanie koncepcji terenów rekreacyjno-sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi kubaturowymi

POSTĘPOWANIE NR Z19/53182

Numer referencyjny: MIM.7.2022

Link do postępowania:https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,102861,ce8b0a8db47b0e3f3dcd282ccf095ffe.html

Termin składania ofert:  2022-10-17 13:00

Termin otwarcia ofert:  2022-10-17 14:00