Koncepcja budowy Żłobka Publicznego
przy ul. Dużej

IDEA PROJEKTOWA

Główną ideą projektu jest stworzenie miejsca bezpiecznego i przyjaznego dzieciom przy jednoczesnym jak najbardziej funkcjonalnym zagospodarowaniu przeznaczonego pod zabudowę terenu. Miejsca wygodnego w użytkowaniu oraz dostępnego, bez żadnych ograniczeń, także dla osób z niepełnosprawnościami. Jednym z podstawowych elementów wpływającym na układ funkcjonalny budynku jest również nasłonecznienie i przesłanianie oddziałów żłobka.

Od strony południowo-zachodniej zlokalizowany jest plac zabaw, od strony wschodniej droga dojazdowa i miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Od strony północnej budynek przedszkola.
Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Dużej.
Na parterze budynku przy głównym wejściu znajduje się pomieszczenie ochrony, wózkownia oraz szatnia. Od strony południowo-zachodniej zlokalizowano dwa oddziały żłobka z możliwością bezpośredniego wyjścia na taras. Część żywieniową zlokalizowano od strony północnej. Projektowany budynek połączony jest istniejącym stalowym łącznikiem. Na piętrze od południa zaprojektowano cztery oddziały żłobka, od strony północnej zaprojektowano zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia pomocnicze. Na drugim piętrze zaprojektowano wielofunkcyjną salę do rytmiki.

KONCEPCJA

Prosta komunikacja umożliwia łatwe dotarcie do wszystkich części budynku eliminując jednocześnie martwe powierzchnie nieużytkowe. Komunikację pionową stanowią dwie wydzielone pożarowo klatki schodowe oraz winda.

Budynek żłobka zaprojektowano bez barier architektonicznych, dostosowano go dla osób z niepełnosprawnościami.
Projektowany budynek przystosowany będzie dla 144 dzieci.