Ogłoszenie o zamówieniu – Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie.


Odbiór odpadów realizowany będzie dla następujących lokalizacji:
1) Mareckie Centrum Edukacyjno Rekreacyjne, ul. Wspólna 40/42,
2) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego “Grota”, ul. Wspólna 40
3) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków, ul. Szkolna 9,
4) Akademia Piłkarska MARKOVIA Marki, ul. Wspólna 12,
5) Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Duża 1
6) Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Okólna 34
7) Filia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku, ul Duża 3.

W zakresie obiektów wskazanych w punktach nr 1 (Mareckie Centrum Edukacyjno
Rekreacyjne) oraz 2 (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego “Grota”),
Zamawiający wymaga wstawienia dla każdego z obiektów kontenerów o różnych
kolorach.

Termin składania ofert upływa w dniu 2023-12-12 godz. 09:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2023-12-12 godz. 09:10