Category Archives: Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie. Odbiór odpadów realizowany będzie dla następujących lokalizacji:1) Mareckie Centrum Edukacyjno Rekreacyjne, ul. Wspólna 40/42,2) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego “Grota”, ul. Wspólna 403) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu […]

Ogłoszenie o zamówieniu – Kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego

Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego. Numer referencyjny: MIM.3.2023 Termin składania ofert: 2023-09-05 09:00 Miejsce składania ofert: https:// mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html.

Ogłoszenie o zamówieniu – Sukcesywna dostawa środków czystości oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia obejmuje: Sukcesywną dostawę środków czystości oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Numer referencyjny: MIM.1.2023 Termin składania ofert: 2023-03-10 12:00 Termin otwarcia ofert: 2023-03-10 12:10 Z powodu odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do postępowania np: “Sukcesywna dostawa środków czystości oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania […]

Ogłoszenie o zamówieniu  -Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie 

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie  POSTĘPOWANIE NR Z20/53182 Numer referencyjny: MIM.8.2022 Link do postępowania:https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,110577,f2808f291dbf6af85f31021d128c093e.html Termin składania ofert:  14.12.2022r. godzina 9:00 Termin otwarcia ofert: 14.12.2022t. godzina 9:20

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie koncepcji terenów rekreacyjno-sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi kubaturowymi

Przedmiot zamówienia obejmuje Wykonanie koncepcji terenów rekreacyjno-sportowych wraz z obiektami towarzyszącymi kubaturowymi POSTĘPOWANIE NR Z19/53182 Numer referencyjny: MIM.7.2022 Link do postępowania:https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,102861,ce8b0a8db47b0e3f3dcd282ccf095ffe.html Termin składania ofert:  2022-10-17 13:00 Termin otwarcia ofert:  2022-10-17 14:00

Ogłoszenie o zamówieniu – Wykonanie wielobranżowej koncepcji Szkoły Podstawowej i Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i żłobkowymi

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej koncepcji Szkoły Podstawowej i Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i żłobkowymi. POSTĘPOWANIE NR Z12/53182 Numer referencyjny: MIM.5.2022 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,92791,5d5e30daca51c0d66ba41bdd914d7982.html Termin składania ofert:  2022-07-26 godz. 12:00 Termin otwarcia ofert:  2022-07-26 godz. 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy – Sukcesywna dostawa środków czystości oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków chemicznych oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie. POSTĘPOWANIE NR Z9/53182 Numer referencyjny: MIM.4.2022 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,90780,b5e3a591db67998de74b874bb024fdb9.html Termin składania ofert: 2022-07-06 g. 12:00 Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 12:10.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – zadania pod nazwą „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”. POSTĘPOWANIE NR Z8/53182 Numer referencyjny: MIM.3.2022 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,87878,daad578e39e74de47094094ef1e2d478.htmlNowy termin składania ofert: 2022-06-10 12:00 Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 12:30.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”

tło

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – zadania pod nazwą „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”. POSTĘPOWANIE NR Z6/53182 Numer referencyjny: MIM.4.2021 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,84685,2a65ac00480ae9fb493f451d60c54e5b.html Nowy termin składania ofert: 2022-05-23 12:00 Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 12:30.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

tło

POSTĘPOWANIE NR Z5/53182 Numer referencyjny: MIM.4.2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów kuchennych o kodzie 20 01 08 z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty będą udostępnione na platformie zakupowej pod adresem:https://mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html. Link do zamówienia: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,69124,446858a43b90af2963b8c89d41ef6f04.html Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej […]