Category Archives: Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – zadania pod nazwą „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”. POSTĘPOWANIE NR Z8/53182 Numer referencyjny: MIM.3.2022 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,87878,daad578e39e74de47094094ef1e2d478.htmlNowy termin składania ofert: 2022-06-10 12:00 Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 12:30.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”

tło

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – zadania pod nazwą „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”. POSTĘPOWANIE NR Z6/53182 Numer referencyjny: MIM.4.2021 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,84685,2a65ac00480ae9fb493f451d60c54e5b.html Nowy termin składania ofert: 2022-05-23 12:00 Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 12:30.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

tło

POSTĘPOWANIE NR Z5/53182 Numer referencyjny: MIM.4.2021 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów kuchennych o kodzie 20 01 08 z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty będą udostępnione na platformie zakupowej pod adresem:https://mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html. Link do zamówienia: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,69124,446858a43b90af2963b8c89d41ef6f04.html Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej […]

Konkurs ofert na najem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu w obiekcie Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Markach przy ul. Wspólnej 40/42

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty na najem lokalu użytkowego w budynku MCER z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu. Termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2021 roku o godzinie 14:00. Oferty należy składać w biurze organizatora budynku Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego, ul. Wspólna 40/42 w Markach (I piętro). Link do konkursu – Biuletyn Informacji Publicznej Konkurs ofert […]

Kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego

Link do przetargu – platforma przetargowa Link do przetargu – Biuletyn Informacji Publicznej Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego obejmujące w szczególności: 1. zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni, 2. kontrolę nad przestrzeganiem postanowień regulaminów obiektu przez wszystkich jego użytkowników, 3. obsługę ratowniczą pływalni, w skład której wchodzą: […]

Platforma przetargowa do realizacji zamówień publicznych

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. wdrożyła elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia  powyżej 130 000 PLN czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny znajduje się pod adresem:  https://mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html Platforma Przetargowa […]

Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie sklepiku szkolnego w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym w Markach

W związku z niniejszym postępowaniem konkursowym wpłynęły 3 oferty. Po weryfikacji oraz ocenie kryteriów formalnych zwycięzcą konkursu została firma KONKRET Piotr Nieborek z siedzibą w Markach. Jest to najwyższa oferta spełniająca wymogi formalne. Umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 roku.