STADION MIEJSKI

O stadionie

Spółka zarządza i administruje infrastrukturą kompleksu boisk piłkarskich przy ul. Wspólnej 12 od roku 2014. Nasze zadania obejmują m.in. utrzymanie i eksploatację obiektu oraz dokonywanie bieżących modernizacji i napraw z niej wynikających.

Na co dzień obiekt wykorzystywany jest przez nasz oddział Miejski Klub Sportowy Marcovia Marki w celach treningowych oraz przez Miasto Marki do organizacji miejskich cyklicznych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych. 

Na terenie kompleksu o powierzchni blisko 66 tys.m2 znajduje się budynek klubu MKS Marcovia Marki z parkingiem dla gości, boisko piłkarskie A z trybunami, 2 boiska treningowe, korty do gry w tenisa oraz infrastruktura towarzysząca, obejmująca szatnie, natryski i toalety.