Ogłoszenie o zamówieniu dostawy – Sukcesywna dostawa środków czystości oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków chemicznych oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie.

POSTĘPOWANIE NR Z9/53182

Numer referencyjny: MIM.4.2022

Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,90780,b5e3a591db67998de74b874bb024fdb9.html

Termin składania ofert: 2022-07-06 g. 12:00

Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 12:10.