Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – zadania pod nazwą „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”.

POSTĘPOWANIE NR Z8/53182

Numer referencyjny: MIM.3.2022

Link do postępowania:

https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,87878,daad578e39e74de47094094ef1e2d478.html
Nowy termin składania ofert: 2022-06-10 12:00

Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 12:30.