Szkoła Podstawowa nr 4

O szkole

W Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym umiejscowiona została przede wszystkim Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” , która od 1962 roku funkcjonowała przy ul. Dużej w Markach. 

Z dniem 1 września 2019 roku jej uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny już w nowym pięknym miejscu – kompleksie MCER. Jej nowy budynek mieści 34 pomieszczenia służące programowi dydaktycznemu dla 1200 uczniów, 5 świetlic dla najmłodszych, zespół żywienia, zespół biblioteczny oraz…. dachy bagienne stanowiące zbiorniki retencyjne, na których można prowadzić ciekawe zajęcia, a SGGW prowadzi badania naukowe w zakresie projektu “Rola zielonych dachów w adaptacji miast do zmian klimatu na przykładzie Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego”.

Od tego czasu w ramach działalności statutowej nasza spółka zajmuje się utrzymaniem obiektu i administracją w zakresie infrastruktury edukacyjnej oraz sportowej tej placówki, umożliwiając podmiotom zewnętrznym wynajem sal edukacyjnych oraz sali konferencyjnej.