Konkurs ofert na najem powierzchni w celu ustawienia automatów vendingowych

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty na najem powierzchni mieszczącej się w budynku:
1) Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej 9 w Markach w celu ustawienia dwóch automatów vendingowych sprzedających zimne napoje, przekąski i świeże kanapki.
2) Filii Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Dużej 3 w Markach w celu ustawienia jednego automatu vendingowego sprzedającego zimne napoje, przekąski i świeże kanapki.
3) Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wspólnej 40 w Markach w celu ustawienia dwóch automatów vendingowych sprzedających zimne napoje, przekąski i świeże kanapki.
4) Pływalni Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w celu ustawienia:
a) jednego automatu vendingowego sprzedającego zimne napoje, przekąski i świeże kanapki.

Termin składania ofert upływa w dniu 05 września 2023 roku o godzinie 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 września 2023 roku o godzinie 15:20, w siedzibie organizatora Mareckich Inwestycji Miejskich w sali konferencyjnej (parter).

Szczegóły konkursu dostępne są na Platformie Przetargowej Mareckich Inwestycji Miejskich: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/konkursy.html.