Projekt remontu i rozbudowy Szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach

IDEA PROJEKTOWA

Każdy nowo projektowany budynek oświaty, który realizuje spółka Mareckie Inwestycje Miejskie, powinien poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii ułatwiać i wspomagać edukację dzieci i młodzieży. Współczesna szkoła to miejsce, w którym młodzi użytkownicy spędzają dużo czasu nie tylko w trakcie zajęć, ale także po ich zakończeniu.

Ważne jest stworzenie bezpiecznego budynku, w którym wszechstronny rozwój, kształtowanie światopoglądu, więzi społecznych, poczucia estetyki i indywidualnych uzdolnień będzie przebiegać sprawnie i w komfortowych warunkach.

PROJEKT

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa, modernizacja i rozbudowa szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach oraz zmiana zagospodarowania terenu zewnętrznego wokół obiektu.

Realizację inwestycji zaplanowano w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje przebudowę i modernizację istniejącego budynku szkoły oraz dostosowane obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Szkoła będzie posiadała 13 funkcjonalnych sal lekcyjnych oraz zostanie rozbudowana o pełnowymiarową kuchnię ze stołówką. Drugi etap dotyczy rozbudowy budynku szkolnego o nowe trzykondygnacyjne skrzydło mieszczące 15 funkcjonalnych sal dydaktycznych, bibliotekę, szatnie, pomieszczenia administracyjne, socjalne, sanitarne i techniczne. W centralnym punkcie działki na powstałym wewnętrznym dziedzińcu pomiędzy częścią szkolną, a salą gimnastyczną planowane jest stworzenie półotwartego placu rekreacyjnego z miejscem do nauki i odpoczynku.
W ramach planowanego remontu, przebudowy i rozbudowy szkoły przewiduje się rekultywację istniejącej zieleni oraz wykonanie nowych nasadzeń.