ZAMÓWIENIA I PRZETARGI ARCHIWALNE

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŻOŁNIERZY AK II REJONU „CELKÓW” W MARKACH PRZY UL.SZKOLNEJ 9

Termin składania ofert: 27.03.2018r. do godziny 15:10

Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – Sekretariat

Termin otwarcia ofert: 27.03.2018r. godzina 15:20

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Dokumentacja opisująca nadzorowana inwestycje]  – Pobierz

Załączniki nr 2-7 do SIWZ – Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz

****************************************************************************

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŻOŁNIERZY AK II REJONU „CELKÓW” W MARKACH PRZY UL.SZKOLNEJ 9

Termin składania ofert: 12.02.2018r. do godziny 15:10

Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – Sekretariat

Termin otwarcia ofert: 12.02.2018r. godzina 15:20

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia] – Pobierz

Załączniki nr 2-6 do SIWZ [Formularze] – Pobierz

Załączniki nr 7 do SIWZ [Projekt umowy] – Pobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ [Harmonogram] – Pobierz

Odpowiedzi na pytania nr 1 do SIWZ – Pobierz

Odpowiedzi na pytania nr 2 do SIWZ – Pobierz

Odpowiedzi na pytania nr 3 do SIWZ – Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz

****************************************************************************

 

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na BUDOWĘ MARECKIEGO CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO: Budowa Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspólnej – Etap I

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Nowy termin składania ofert: 19.01.2018r. do godziny 09:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – Sekretariat

Nowy termin otwarcia ofert: 19.01.2018r. godzina 09:15

Ogłoszenie – Pobierz

SIWZ – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Dokumentacja Projektowa]:

Część I –  – Pobierz

Część II –  – Pobierz

Część III –  – Pobierz

Załączniki nr 2-7 do SIWZ – Pobierz

Załącznika nr 8 do SIWZ [Projekt umowy] – Pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ [Harmonogram] – Pobierz

Załączniki nr 10-12 do SIWZ [Decyzje] – Pobierz

Odpowiedzi na pytania do SIWZ – Pobierz

Zmiana SIWZ zmiana terminu składania ofert – Pobierz

Zmiana ogłoszenia – Pobierz

Ogłoszenie o zmianie – [Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej] – Pobierz

Zmiana SIWZ zmiana terminu składania ofert_2 – Pobierz

Zmiana ogłoszenia -[Przesłane do publikacji] – Pobierz

Odpowiedzi na pytania nr 2 do SIWZ – Pobierz

Odpowiedzi na pytania nr 3 do SIWZ – Pobierz

Zmiana ogłoszenia -[Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej] – Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz

Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie zaprasza do złożenia oferty na kompleksowy Nadzór Inwestorski nad realizacją dwóch inwestycji.

Termin składania ofert upływa w dniu: 26.01.2018 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze  oferty – Pobierz

****************************************************************************

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na

Budowę filii Szkoły Podstawowej przy ul. Okólnej w Markach.
Termin składania ofert: 15.01.2018r. do godziny 15:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – Sekretariat
Termin otwarcia ofert: 15.01.2018r. godzina 15:20

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Dokumentacja PUF] – Pobierz

Załączniki nr 2-7 do SIWZ [Formularze] – Pobierz

Odpowiedzi na pytania do SIWZ – Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz

****************************************************************************

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę dwóch obiektów oświatowych w mieście Marki w formule zaprojektuj i wybuduj.
Termin składania ofert: 5.12.2017 r. do godziny 15:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – Sekretariat
Termin otwarcia ofert: 5.12.2017r. godzina 15:30

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Dokumentacja- Zadanie nr 1] – Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ [Dokumentacja- Zadanie nr 2] – Pobierz

Załączniki nr 3-9 do SIWZ [Formularze] – Pobierz

Odpowiedzi na pytania – Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadanie nr 2 – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadnia nr 1 – Pobierz

****************************************************************************

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi wewnętrznej na działce nr ew. 73, obręb 04-03 w Markach. Termin składania
ofert upływa w dniu: 02.08.2017 r. o godzinie 09:00, miejsce składania ofert:
Mareckie Inwestycje Miejskie, ul. T. Kościuszki 46a, 05-270 Marki- Sekretariat II piętro

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Dokumentacja projektowa] – Pobierz

Załączniki nr 2-6 do SIWZ [Formularze] – Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ [Wzór umowy] – Pobierz

****************************************************************************

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę stacji transformatorowej wraz z wyposażeniem i uruchomieniem oraz przebudowę linii SN w ramach usunięcia kolizji. Termin składania ofert upływa w dniu: 27.07.2017 r. o godzinie 15:00, miejsce składania ofert: Mareckie Inwestycje Miejskie, ul. T. Kościuszki 46a, 05-270 Marki- Sekretariat II piętro

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin składania ofert upływa w dniu 3 sierpnia 2017 o godz. 15:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Dokumentacja projektowa-I] – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Dokumentacja projektowa-II] – Pobierz

Załączniki nr 2-6 do SIWZ [Formularze] – Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ [Wzór umowy] – Pobierz

Zmiana SIWZ – Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty – Pobierz

****************************************************************************

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza dialog techniczny w temacie:
„Budowa szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach – Etap I”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału upływa w dniu: 31.03.2017r. o godzinie 11:00, miejsce składania ofert: Mareckie Inwestycje Miejskie, ul. T. Kościuszki 46a, 05-270 Marki- Sekretariat II piętro

Ogłoszenie o dialogu technicznym – Pobierz

Regulamin prowadzenia dialogu [załącznik nr 1 do ogłoszenia] – Pobierz

Wniosek o dopuszczenie do udziału [Załącznik nr 2 do ogłoszenia]- Pobierz

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3 do ogłoszenia jest dostępna na stronie:

https://www.mareckieinwestycje.pl/inwestycje.html

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Pobierz

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 7 KWIETNIA DO GODZ. 11:00

Zmiana terminu składania ofert – Pobierz

****************************************************************************

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług geodezyjnych w 2017roku.

 

Termin składania ofert:       22 lutego 2017 r., godzina: 09:00

Miejsce składania ofert:      05-270 Marki, ul. T. Kościuszki 46a (siedziba Zamawiającego)

 

Opis załączników na stronę Mareckich Inwestycji Miejskich zakładka Zamówienia i przetargi :

Ogłoszenie o zamówieniu –  Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –  Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Opis przedmiotu zamówienia] – Pobierz

Załączniki nr 2 – 3 do SIWZ [Dokumenty składające się na ofertę] –  Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ [Grupa kapitałowa – 3 dni od otwarcia ofert] –  Pobierz

Załączniki nr 5 – 6 do SIWZ [Dokumenty składane na wezwanie] –  Pobierz

Projekt umowy-  Pobierz

Odpowiedzi na pytania do SIWZ –  Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz