POROZMAWIAJMY
O STAWOWEJ!

II etap konsultacji w sprawie zagospodarowania terenów przy ul. Stawowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym organizowanym przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. w dniu 21 września 2023 r., dotyczącym koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Stawowej w Markach.

Miejsce spotkania: Scena MCER, ul. Wspólna 40, godz. 19.00.

Zapraszamy!

 

 

Nasza działalność

Witamy w spółce Mareckie Inwestycje Miejskie.

Rozwój i modernizacja miejskiej infrastruktury edukacyjnej, rekreacyjnej i sportowej to jedno z kluczowych zadań naszej spółki.  

Od 2012 roku systematycznie realizujemy zaawansowane projekty budowlane, a efektem tych działań jest wyraźna poprawa stanu zaplecza dydaktycznego i sportowego w naszym mieście. W ostatnim czasie zwiększyliśmy także liczbę nowoczesnych obiektów przeznaczonych dla sportu rekreacyjnego dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Wraz z powstającą i rozwijaną infrastrukturą, nasza spółka podejmuje działania związane z odpowiedzialnym i efektywnym ich zarządzaniem. Działania te dotyczą między innymi bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z obiektów, aż po efektywną eksploatację.  

Dbamy o optymalne wykorzystanie powierzchni naszych obiektów i infrastruktury sportowej także przez ich wynajem podmiotom zewnętrznym. 

Co robimy dla naszego miasta i jego mieszkańców?

Piotr Grubek
Prezes Zarządu

Barbara Miechowicz
Prokurent

Rada Nadzorcza

Michał Hauszyld

Bartosz Romowicz

Michał Rudzki

Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o. o. została powołana przez Gminę Miasto Marki w 2012 roku.
 
W pierwszym roku swojej działalności spółka rozpoczęła prace związane z dokumentacją projektową inwestycji przy ulicy Wspólnej w Markach.
 
Po niespełna dwóch latach spółka rozszerzyła swoją działalność o prace projektowe związane z drogami i odwodnieniem gminnych ulic w Markach.
 
Do 2015 roku przy modernizacjach drogowych brało udział 50 wykonawców, dzięki czemu udało się zrealizować budowę lub modernizację blisko setki mareckich ulic.
 
W 2014 roku został utworzony oddział spółki – Akademia Piłkarska Marcovia Marki. Od tego momentu spółka rozpoczęła zarządzanie miejską placówką sportową, prowadząc zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
 
Obecnie oddział pod nazwą Miejski Klub Sportowy Marcovia Marki, posiada i prowadzi zajęcia w ramach 5 sekcji sportowych:
  • piłka nożna (blisko 400 zawodników, drużyna seniorska występuje w 4 lidze),
  • piłka ręczna (w 4 drużynach ligowych trenuje 49 dziewcząt, a drużyna seniorska występuje w 1 lidze),
  • lekkoatletyka,
  • pływacka (41 zawodników odnoszących sukcesy w wielu zawodach na terenie województwa mazowieckiego),
  • korfball (drużyna seniorska występuje w Polskiej Lidze Korfballu).
W 2019 roku zrealizowaliśmy wszystkie powierzone zadania inwestycyjne, w tym najważniejsze: budowę Mareckiego Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego.
 
Spółka administruje następującą infrastrukturą edukacyjną w imieniu Miasta Marki:
  • budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2, do której obecnie uczęszcza 890 uczniów,
  • budynkiem Szkoły Podstawowy nr 4, do której obecnie uczęszcza 1167 uczniów,
  • budynkiem Filii Szkoły Podstawowej nr 3, do której uczęszcza 218 uczniów klas 7-8,
  • budynkiem Filii Przedszkola Miejskiego nr 1, do której uczęszcza 275 dzieci,
  • budynkiem Przedszkola Miejskiego nr 2, do którego uczęszcza 253 dzieci.
2020 rok był trudnym rokiem ze względu na ogłoszenie pandemii Covid-19. Nastąpiło zamknięcie obiektów kultury i edukacji, a działalność sportowa funkcjonowała w ograniczonym zakresie.
 
2021 i 2022 rok przyniósł spółce nowe zadanie edukacyjne związane z programami realizowanymi na terenie Miasta Marki, dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego, obsługi i zarządzania mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego oraz organizacji Mareckiego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 
 

OSTATNIE AKTUALNOŚCi

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY

Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. powstała w roku 2012. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Marki.   Spółka została powołana [...]

Konkurs ofert na najem powierzchni w celu ustawienia automatów vendingowych

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty na najem powierzchni mieszczącej się w budynku:1) Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej [...]

Ogłoszenie o zamówieniu – Kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego

Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksowe usługi ratownictwa wodnego na potrzeby Mareckiego Centrum Edukacyjno Rekreacyjnego. Numer referencyjny: MIM.3.2023 Termin składania ofert: 2023-09-05 [...]

Aktualności