Category Archives: Aktualności

 Specjalista ds. zamówień publicznych

Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. powstała w roku 2012. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Marki.  Spółka została powołana w celu projektowania, budowy, zarządzania i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, umożliwiając Gminie Miastu Marki zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy, związanych w szczególności z edukacją publiczną, […]

Kierownik działu utrzymania czystości i porządku

Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. powstała w roku 2012. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Marki.  Spółka została powołana w celu projektowania, budowy, zarządzania i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, umożliwiając Gminie Miastu Marki zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy, związanych w szczególności z edukacją publiczną, […]

Technik Obiektów

Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. powstała w roku 2012. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Marki.  Spółka została powołana w celu projektowania, budowy, zarządzania i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, umożliwiając Gminie Miastu Marki zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy, związanych w szczególności z edukacją publiczną, […]

Ogłoszenie o zamówieniu – Wykonanie wielobranżowej koncepcji Szkoły Podstawowej i Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i żłobkowymi

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowej koncepcji Szkoły Podstawowej i Przedszkola z oddziałami integracyjnymi i żłobkowymi. POSTĘPOWANIE NR Z12/53182 Numer referencyjny: MIM.5.2022 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,92791,5d5e30daca51c0d66ba41bdd914d7982.html Termin składania ofert:  2022-07-26 godz. 12:00 Termin otwarcia ofert:  2022-07-26 godz. 12:30

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy – Sukcesywna dostawa środków czystości oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę środków chemicznych oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie. POSTĘPOWANIE NR Z9/53182 Numer referencyjny: MIM.4.2022 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,90780,b5e3a591db67998de74b874bb024fdb9.html Termin składania ofert: 2022-07-06 g. 12:00 Termin otwarcia ofert: 2022-07-06 12:10.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – zadania pod nazwą „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”. POSTĘPOWANIE NR Z8/53182 Numer referencyjny: MIM.3.2022 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,87878,daad578e39e74de47094094ef1e2d478.htmlNowy termin składania ofert: 2022-06-10 12:00 Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 12:30.

Ogłoszenie o wykonaniu usługi – Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Remont i przebudowa hali sportowej przy ul. Dużej 3 w Markach”

tło

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – zadania pod nazwą „Remont i przebudowa hali sportowej przy ul. Dużej 3 w Markach”. POSTĘPOWANIE NR Z6/53182 Numer referencyjny: MIM.2.2022 Link do postępowania: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,84688,4c2d69b87b802d7ff6810b60f647bf1f.html Nowy termin składania ofert: 2022-05-23 14:00 Nowy termin otwarcia ofert: 2022-05-23 14:30.

Otwieramy się na pomoc uchodźcom

Jesteśmy myślami i sercem z Ukrainą oraz ze wszystkimi obywatelami i pracownikami pochodzenia ukraińskiego, którzy są częścią naszego MIM-owego zespołu, i którzy zostali zmuszeni mierzyć się z konsekwencjami konfliktu zbrojnego. Wczoraj Miasto Marki informowało o możliwości wsparcia finansowego za pośrednictwem organizacji pozarządowych oraz organizacji zbiórek darów dla obywateli ukraińskich przez mareckich przedsiębiorców i organizacje miejskie. Mareckie Inwestycje Miejskie także włączają się do […]

MCER z nagrodą National Winner Green Cities Award 2021!

Z radością zawiadamiamy, że nasz obiekt – Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne – otrzymał nagrodę National Winner Greenc Cities Award 2021 w międzynarodowym konkursie Green City Award! Projekt MCER znalazł się wśród europejskich pionierskich projektów ekologicznych, a tegorocznym międzynarodowym zwycięzcą z niezwykłą transformacja pustej przestrzeni we wspaniały ogród publiczny o powierzchni 3,5 ha została inwestycja Nantes Metropole […]