Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz ze zmianą zagospodarowania terenu – Etap 1 oraz rozbudowa budynku szkoły – Etap 2 przy ul. Dużej 3 w Markach”

Przedmiot zamówienia obejmuje na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz ze zmianą zagospodarowania terenu – Etap 1 oraz rozbudowa budynku szkoły – Etap 2 przy ul. Dużej 3 w Markach

Numer referencyjny: MIM.4.2024

Link do postępowania: TUTAJ

Termin składania ofert: 2024-06-27, godz. 10:00
Miejsce składania ofert: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html
Termin otwarcia ofert: 2024-06-27, godz. 10:30