Category Archives: Zamówienia i przetargi aktualne

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w obiektach administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email168763,b8b5654f409352653af1b30d57405c4c.html

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie dokumentacji projektowej – „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz ze zmianą zagospodarowania terenu – Etap 1 oraz rozbudowa budynku szkoły – Etap 2 przy ul. Dużej 3 w Markach”

Przedmiot zamówienia obejmuje na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz ze zmianą zagospodarowania terenu – Etap 1 oraz rozbudowa budynku szkoły – Etap 2 przy ul. Dużej 3 w Markach Numer referencyjny: MIM.4.2024 Link do postępowania: TUTAJ Termin składania ofert: 2024-06-27, godz. 10:00Miejsce składania ofert: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html Termin otwarcia […]

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów zielonych z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów zielonych o kodzie 20 02 01 z obiektów administrowanych przez spółkę Mareckie Inwestycje Miejskie. Numer referencyjny: MIM.3.2023 Odbiór odpadów realizowany będzie dla następujących lokalizacji: 1) Mareckie Centrum Edukacyjno Rekreacyjne, ul. Wspólna 40/42, 2) Akademia Piłkarska MARCOVIA Marki, ul. Wspólna 12, 3) Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Duża […]

Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację kompleksu sportowego “Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Stawowej w Markach

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Stawowej w Markach. Przedmiot zamówienia obejmuje całokształt prac i obowiązków niezbędnych w celu kompleksowego zrealizowania na Terenie budowy modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Stawowej w Markach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SWZ. Zadanie zostało […]