Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację kompleksu sportowego “Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Stawowej w Markach

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Stawowej w Markach.

Przedmiot zamówienia obejmuje całokształt prac i obowiązków niezbędnych w celu kompleksowego zrealizowania na Terenie budowy modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Stawowej w Markach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SWZ.

Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – EDYCJA 2023.

Link do postępowania: