Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

tło

POSTĘPOWANIE NR Z5/53182 Numer referencyjny: MIM.4.2021

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów kuchennych o kodzie 20 01 08 z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty będą udostępnione na platformie zakupowej pod adresem:
https://mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html.

Link do zamówienia: https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,69124,446858a43b90af2963b8c89d41ef6f04.html

Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem:
https:// mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html, nie później niż do dnia 21.12.2021 r. do godz. 09:00


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2021 roku o godzinie 09:20.