DIALOG KONKURENCYJNY NA WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ REMONTU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z HALĄ SPORTOWĄ PRZY UL. DUŻEJ 3 W MARKACH

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza dialog konkurencyjny na WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ REMONTU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z HALĄ SPORTOWĄ PRZY UL. DUŻEJ 3 W MARKACH

Termin składania wniosków: 10.09.2020r. do godziny 14:00

Miejsce: w siedzibie Zamawiającego ul. Wspólna 40, 05-270 Marki, I piętro – Sekretariat

Ogłoszenie o zamówieniu BZP – PDF 

Ogłoszenie MIM/DK/1/2020 – PDF

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – [EKSPERTYZA] – ZIP 

Załączniki nr 2 do ogłoszenia – [Wniosek] – PDF 

Załączniki nr 3 do ogłoszenia – [Oświadczanie] – PDF 

Załączniki nr 4 do ogłoszenia – [Oświadczenie o grupie kapitałowej] – PDF

Załączniki nr 5 do ogłoszenia – [Wykaz usług] – PDF

Załączniki nr 6 do ogłoszenia – [Wykaz osób] – PDF

Załączniki nr 7 do ogłoszenia – [Istotne postanowienia umowy] – PDF

Odpowiedź 03.09.2020 – PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP – PDF

Zmiana ogłoszenia MIM/DK/1/2020 z dnia 07.09.2020 – PDF