Rozstrzygnięcie konkursu na prowadzenie sklepiku szkolnego w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym w Markach

W związku z niniejszym postępowaniem konkursowym wpłynęły 3 oferty.

Po weryfikacji oraz ocenie kryteriów formalnych zwycięzcą konkursu została firma KONKRET Piotr Nieborek z siedzibą w Markach.

Jest to najwyższa oferta spełniająca wymogi formalne.

Umowa obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 roku.