Platforma przetargowa do realizacji zamówień publicznych

Informujemy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. wdrożyła elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia  powyżej 130 000 PLN czyli postępowania podlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny znajduje się pod adresem:

 https://mareckieinwestycje.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Platforma Przetargowa

Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców): 

tel.: +48 71 787-37-57; +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.


Zamawiający informuje, że platforma zakupowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 50 MB. W związku z tym większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia tej wielkości –  platforma przyjmuje pliki do 150 MB.