Ogłoszenie o zamówieniu usługi – Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”

tło

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – zadania pod nazwą „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach”.

POSTĘPOWANIE NR Z6/53182

Numer referencyjny: MIM.4.2021

Link do postępowania:

https://mareckieinwestycje.logintrade.net/zapytania_email,84685,2a65ac00480ae9fb493f451d60c54e5b.html

Nowy termin składania ofert: 2022-05-23 12:00

Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 12:30.