Zmiana nazwy oddziału Spółki

Komunikat o zmianie nazwy Oddziału Mareckich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.

Uprzejmie zawiadamiamy, że 17 maja 2021 roku Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę nazwy oddziału Spółki z:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Oddział Akademia Piłkarska Marcovia Marki

na

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Oddział Miejski Klub Sportowy Marcovia Marki.

Powodem zmian jest między innymi powrót do tradycji oraz historii klubu, sięgającej blisko 100 lat swojej działalności.

Logotyp Klubu nie ulega zmianie.

We wszystkich oficjalnych sytuacjach, umowach, dokumentach, na papierze firmowym itp. będzie stosowana nowa nazwa, ewentualnie jej skrót, czyli „MKS Marcovia Marki”. W wielu miejscach pozostaniemy jednak po prostu przy najbardziej podstawowej nazwie „Marcovia Marki”.

Informujemy, że zmianie uległa jedynie nazwa oddziału Spółki, natomiast wszystkie pozostałe dane rejestrowe Spółki, w tym również NIP, REGON, numer konta bankowego, dane w dokumentach księgowych oraz na fakturach, numery telefonów, adres stacjonarny, a także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostają bez zmian.

Zmiana nazwy oddziału Spółki nie ma wpływu na relacje z klientami, partnerami i kontrahentami.

Powyższa zmiana nie ma również wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

Prosimy o uwzględnienie nowej nazwy przy kierowaniu do klubu wszelkiej korespondencji.

——————————————————————————————————————-

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w czerwcu 2021 roku planowane jest uruchomienie nowej strony internetowej Oddziału. Wszelkie informacje o działalności klubu Marcovia Marki będą dostępne w nowej odsłonie pod dotychczasową domeną: www.marcovia-marki.pl.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Mareckich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.