Uchwała nr 2/04/2020 Zarządu spółki Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku Zarząd Mareckich Inwestycji Miejskich podjął uchwałę w sprawie realizacji niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS – COV – 2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 wśród członków społeczności AKADEMII PIŁKARSKIEJ MARCOVIA-MARKI.

Prosimy o zapoznanie się z treścią tej uchwały.