Tymczasowe przejście do MCER czynne do 26 listopada

Uprzejmie informujemy, że tymczasowe przejście do MCER od ulicy Stawowej pozostanie czynne do piątku, 26 listopada włącznie.

Od 27 listopada zapraszamy do korzystania wyłącznie z nowego ciągu komunikacyjnego (chodnik i droga rowerowa) wzdłuż ulic Marsa i Saturna, których budowa w chwili obecnej jest bliska zakończenia.

Tymczasowe przejście zostanie zdemontowane ze względów bezpieczeństwa. Furtka prowadzi na teren, gdzie znajdują się plac zabaw i boiska, z których w czasie zajęć lekcyjnych powinni korzystać wyłącznie uczniowie. Z tej przyczyny w czasie lekcji teren ten nie może pozostawać bez dozoru i ograniczenia dostępu przez osoby z zewnątrz.

Więcej informacji na stronie Miasta.