PRACOWNIK DS. UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY ZEWNĘTRZNEJ

Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. powstała w roku 2012. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Marki.  

Spółka została powołana w celu projektowania, budowy, zarządzania i utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, umożliwiając Gminie Miastu Marki zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy, związanych w szczególności z edukacją publiczną, kulturą, kulturą fizyczną i turystyką. 

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Pracownik ds. utrzymania infrastruktury zewnętrznej

Miejsce pracy: Marki 

Zadania: 

 • koszenie trawników,
 • grabienie liści,
 • usuwanie chwastów,
 • zamiatanie,
 • w sezonie zimowym odśnieżanie,
 • sprzątanie terenu zewnętrznego,
 • dbanie o ład i porządek,
 • sumienne i rzetelne wykonywanie obowiązków pracowniczych,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

Nasze wymagania: 

 • sprawność fizyczna,
 • odpowiedzialność i uczciwość, 
 • zaangażowanie, dyspozycyjność i chęć do pracy, punktualność,
 • dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność, 
 • życzliwość i umiejętność pracy w zespole, 

Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • praca 2-zmianowa, w godz. 6.00 -14.00 i 14.00 -22.00, 
 • komfortowe warunki pracy w przyjaznej atmosferze, 
 • świadczenia z ZFŚS, 
 • możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie i pakietu medycznego. 

Miejsce pracy: 

 • Mareckie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne
 • Obiekty Mareckich Inwestycji Miejskich

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. 

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl  lub dostarczyć osobiście do biura Mareckich Inwestycji Miejskich Sp. z o. o.  ul. Wspólna 40 05-270 Marki.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 

Informujemy, że:  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora. 

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.