PRACOWNIK DS. PORZĄDKOWYCH w obiektach spółki

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: Pracownika ds. porządkowych

Zadania:

 • utrzymywanie w należytej czystości przydzielonego sektora;
 • dbanie o zapasy środków czystości;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.;
 • znajomość środków czystości i umiejętności ich stosowania.

Wymagania:

 • umiejętność posługiwania się podstawowymi urządzeniami do sprzątania;
 • odpowiedzialność i uczciwość;
 • zaangażowanie, dyspozycyjność i chęć do pracy, punktualność;
 • dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność;
 • życzliwość i umiejętność pracy w zespole;
 • sprawność fizyczna.

Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę/ B2B;
 • praca 2-zmianowa, w godz. 6.00 -14.00 i 14.00 -22.00;
 • możliwość intensywnego rozwoju osobistego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji;
 • komfortowe warunki pracy w przyjaznej atmosferze;
 • świadczenia z ZFŚS;
 • możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie i pakietu medycznego.

Miejsce pracy:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Markach, ul. Szkolna 9 
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach, ul. Wspólna 40
 • Filia Szkoły Podstawowej nr 3 w Markach, ul. Duża 3
 • Mareckie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne w Markach, ul. Wspólna 42

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. 

Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl  

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 

Informujemy, że:  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.