Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym jako pierwsza szkoła publiczna w Polsce przeszła pozytywnie proces certyfikacji GBS oraz BREEAM

Kompleks przy ulicy Wspólnej składa się ze szkoły podstawowej dla 1200 uczniów, sali widowiskowej, sali sportowej, basenu sportowego i rekreacyjnego z zapleczem  SPA, pełnowymiarowego boiska z bieżnią i stadionem lekkoatletycznym, miasteczka ruchu drogowego oraz parkingu dla 300 samochodów i 200 rowerów. Budynek szkoły, podlegający procesowi certyfikacji, zaprojektowano zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonego budownictwa. Wyróżnia się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, wysokosprawnym odzyskiem ciepła w centralach wentylacyjnych, zastosowano w nim odnawialne źródła energii takie jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, jak również agregaty kogeneracyjne.

Co jednak najważniejsze, szczególnie duży nacisk położony został na jakość środowiska wewnętrznego, czego odzwierciedleniem jest przyznanie certyfikatu Green Building Standard. W procesie certyfikacji zespół Go4Energy oceniał takie aspekty jak: komfort cieplny, jakość powietrza, komfort wizualny oraz akustyczny.

Wśród rozwiązań wpływających na komfort przyszłych uczniów można wymienić system wentylacji mechanicznej z możliwością kontroli temperatury oraz czujnikami stężenia CO2, w który wyposażona będzie każda sala dydaktyczna. Jest to bardzo istotny aspekt w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy umysłowej, w których jednocześnie przebywa duża grupa ludzi. Wpływ zarówno temperatury jak i stężenia CO2 był niejednokrotnie badany, wykazując że przekroczenie zalecanych wartości powoduje wzrost zmęczenia oraz obniżenie produktywności [1]. Przykładowo w jednym z badań [2] zauważono, że przy stężeniu CO2 na poziomie 1000 ppm poziom decyzyjności spadał w o 11-23% w porównaniu ze stężeniem 600 ppm.

Ponadto obiekt został wyposażony w urządzenia oszczędzające wodę, dachy bagienne i zbiorniki retencyjne. Zielony dach ma właściwości oczyszczające powietrze, tłumi hałas, magazynuje wodę opadową, odciąża sieć kanalizacyjną, jest doskonałym siedliskiem dla wielu gatunków fauny i flory, a odpowiednio zagospodarowany pełni funkcje rekreacyjne – komentuje Piotr Grubek, Prezes Mareckich Inwestycji Miejskich.

Budynek został wyposażony w elementy sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu użytkowników: automatyczna regulacja natężenia światła dziennego w pomieszczeniach, stała temperatura, rekuperacja, czy certyfikowane i bezpieczne materiały budowlane i wykończeniowe to tylko niektóre z elementów.

Uważamy, że budynek powinien służyć najważniejszemu podmiotowi, czyli użytkownikom. Jest to dla nas bardzo dobry znak, że certyfikacja wielokryterialna występuje nie tylko w przypadku budynków komercyjnych.  Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu możemy wesprzeć Inwestorów w podejmowaniu decyzji i poprawie komfortu przyszłych użytkowników. W budynkach takich jak placówki szkolne, dbałość o warunki wewnętrzne jest szczególnie ważna i przekłada się na zdolności poznawcze młodych ludzi – komentuje Katarzyna Kopeć – Junior Project Manager w Go4Energy

W ramach tego projektu zespół Go4Energy jest również odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu certyfikacji BREEAM.