Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie punktu handlowego w celu sprzedaży lodów i innych wyrobów cukierniczych

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Szczegóły w poniższym linku oraz załącznikach konkursowych:

https://mim.bip-e.pl/mi/zamowienia-publiczne/zapytania-oferto/14615,Zapytania-ofertowe.html?search=7253371004

Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni

Mapa poglądowa

Zawiadomienie o wynikach konkursu