KASJER/KASJERKA

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko Kasjera/Kasjerki

Miejsce pracy: Marki, Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekrecyjne

Zadania:

 • sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zleconych przez pracodawcę zadań, związanych z obsługą klientów;
 • realizacja płatności gotówkowych i bezgotówkowych poprzez obsługę kasy fiskalnej oraz terminala do obsługi kart płatniczych;
 • przedkładanie pracodawcy informacji o przebiegu i wynikach pracy na stanowisku;
 • dbałość o skuteczne zabezpieczenie mienia związanego ze stanowiskiem pracy;
 • dbałość o higienę i estetykę na stanowisku pracy;
 • pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności innego pracownika;
 • informowanie klientów o zasadach korzystania z obiektu, prowadzonych programach, zajęciach i innych wydarzeniach odbywających się w MCER;
 • odpowiadanie na bieżące wiadomości /zapytania przesyłane pocztą internetową;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez pracodawcę.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • co najmniej 1 rok stażu pracy na podobnym stanowisku;
 • umiejętność obsługi komputera, kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych;
 • dokładność, odpowiedzialność i rzetelność;
 • dyspozycyjność;
 • komunikatywność i otwartość;
 • wysoki poziom kultury osobistej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nieposzlakowana opinia.

Oferujemy:

 • atrakcyjne zarobki;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • pracę zmianową;
 • możliwość elastycznego dostosowania grafiku pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl do dnia 30 kwietnia 2024.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

____________________________________________

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.