Jubileusz 10-lecia Mareckich Inwestycji Miejskich

Rok 2022 to czas, w którym świętujemy jubileusz 10-lecia działalności spółki Mareckie Inwestycje Miejskie. Jesteśmy dumni, że już od tylu lat projektujemy, budujemy i modernizujemy budynki sportowe i oświatowe w mieście Marki oraz działamy na rzecz wszystkich jego mieszkańców.

Rozpoczęcie działalności spółki było przełomowym przedsięwzięciem władz miejskich, a jej działania w mijającym dziesięcioleciu miały olbrzymie znaczenie dla całego miasta i lokalnej społeczności.

Minęła dekada naszej działalności, a to dopiero początek. Wyjątkowa okazja do celebrowania jubileuszu skłania do podsumowania naszej działalności, a także wytyczenia nowych planów, przeanalizowania tego, co możemy osiągnąć oraz jakie cele realizować.

Z tej okazji chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność za zaufanie i podziękować władzom i radnym miasta Marki, naszym partnerom, klientom i kontrahentom, z którymi przez te wszystkie lata budowaliśmy i wypracowaliśmy serdeczne relacje biznesowe. To dzięki Państwu, możemy nadal rozwijać się i czerpać satysfakcję z naszych działań.

Naszą wizytówką są pracownicy, którzy tworzą naszą organizację. A ich praca jest dowodem, że MIM sprawnie osiąga wyznaczone cele oraz sukcesywnie zmienia nasze miasto – miasto Marki.

Dziękujemy serdecznie wszystkim członkom naszego MIM-owego zespołu, z którym wspólnie podejmowaliśmy wiele wyzwań i poprzez zaangażowanie i kreatywność z sukcesem ukończyliśmy wiele innowacyjnych i wymagających projektów.