INŻYNIER INSTALACJI SANITARNYCH

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: Inżynier instalacji sanitarnych.

Miejsce pracy: Marki

Zakres Obowiązków:

 • Wsparcie merytoryczne działu  w zakresie instalacji sanitarnych;
 • Nadzór nad wykonywanymi realizacjami w zakresie instalacji sanitarnych;
 • Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych obiektów zarządzanych przez Spółkę;
 • Przygotowywanie pism oraz innych opracowań  niezbędnych do prawidłowego wypełniania powierzonych obowiązków;
 • Protokolarny odbiór wykonanych prac gwarancyjnych i serwisowych od Wykonawcy;
 • Podejmowanie niezbędnych działań zabezpieczających we współpracy z pozostałymi pracownikami działu technicznego w przypadku nagłych awarii na terenie podlegających spółce obiektów  w celu ograniczenia skutków;
 • Prowadzenie dokumentacji zgłoszenia usterek.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – inżynier instalacji sanitarnych;
 • Zaangażowanie i dokładność;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości;
 • Dobra organizacja czasu i pracy, sumienność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, samodzielność.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat,
 • pakiet świadczeń socjalnych;
 • możliwość rozwoju w prężnie działającej Spółce w nowoczesnych obiektach;
 • możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie i pakietu medycznego.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w wiadomości zatytułowanej “INŻYNIER INSTALACJI SANITARNYCH” na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl.l.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.