INŻYNIER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: INŻYNIER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

Miejsce pracy: Marki

Typ umowy: Umowa o pracę

Wymiar pracy: do uzgodnienia

Do obowiązków Pracownika będą należały następujące zadania:

 • Prowadzenie nadzoru technicznego w zakresie instalacji elektrycznych w obiektach zarządzanych i realizowanych  przez Spółkę;
 • Wsparcie merytoryczne Działu w procesie projektowania nowych obiektów, w tym udział w koordynacjach z Wykonawcą / Projektantem;
 • Nadzór nad usuwaniem usterek i wad instalacji elektrycznej i niskoprądowej w obiektach zarządzanych przez Spółkę;
 • Nadzór nad utrzymaniem i serwisowaniem stacji transformatorowej 15/0,4 kV;
 • Odpowiedzialność  za terminową realizacje  przeglądów  instalacji  i urządzeń teletechnicznych, elektrycznych i energetycznych;
 • Nadzór nad utrzymaniem instalacji stacji ładowania pojazdów;
 • Nadzór nad  terminową realizację obligatoryjnych przeglądów instalacji elektrycznych;
 • Przygotowywanie pism oraz innych opracowań  niezbędnych do prawidłowego wypełniania powierzonych obowiązków.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne – inżynier elektryk;
 • Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń;
 • Uprawnienia SEP (do 20 kV) do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru D1;
 • Uprawnienia SEP (do 20 kV )do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji E1;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości;
 • Dobra organizacja czasu i pracy, sumienność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, samodzielność.

Oferujemy:

 • wymiar czasu pracy – do uzgodnienia;
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych;
 • możliwość rozwoju w prężnie działającej Spółce w nowoczesnych obiektach;
 • możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie i pakietu medycznego.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w wiadomości zatytułowanej “ INŻYNIER INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH” na adres: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.