Gmina Miasto Marki i Mareckie Inwestycje Miejskie organizatorami I Mareckiego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W tym roku minęło 6 lat od uruchomienia mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz 3 lata działalności miasteczka ruchu drogowego w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym, wykorzystywanego do nauki przepisów ruchu drogowego. To także kluczowe daty przy wdrażaniu mareckich programów edukacyjnych adresowanych do przedszkolaków, a także uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Podczas I Mareckiego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, prestiżowej konferencji o zasięgu wojewódzkim, której organizatorami są Gmina Miasto Marki oraz Mareckie Inwestycje Miejskie, spotkają się najlepsi eksperci i praktycy z różnych dziedzin bezpieczeństwa ruchu drogowego: edukacji, infrastruktury, nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz ratownictwa drogowego.

To wydarzenie jest unikalną okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji projektów BRD oraz wprowadzenia dobrych praktyk w lokalnych społecznościach.

I Mareckie Forum BRD odbędzie się w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym w Markach przy ul. Wspólnej 40 w dniu 19 października 2022 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele samorządów województwa mazowieckiego (urząd wojewódzki, powiaty, gminy), dyrektorzy lub przedstawiciele placówek edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe i średnie), służby realizujące zadania w ramach nadzoru i ratownictwa drogowego, podmioty publiczne produkujące i dystrybuujące „narzędzia” do wychowania komunikacyjnego oraz partnerzy prywatni realizujący działania w tej dziedzinie.

Uczestnicy wydarzenia w formule stacjonarnej wezmą udział w licznych prelekcjach i panelach dyskusyjnych.

Wszystko po to, by wypracować jak najlepsze rozwiązania, które doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa i wprowadzenie dobrych praktyk w swoich lokalnych społecznościach.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Wśród prelegentów można wymienić m.in. Konrada Romika, Dyrektora Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Tomasza Matuszewskiego, zastępcę dyrektora WORD Warszawa, Jacka Zalewskiego – Prezesa Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojciecha Pasiecznego – Wiceprezesa Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Pawła Paczka, specjalistę ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przedstawicieli policji oraz instytucji pozarządowych. 

Partnerzy wydarzenia:

Spotkanie będzie również transmitowane na żywo na stronie internetowej Forum:

www.forumbrd.pl.

Udział w konferencji w formule on-line jest bezpłatny i będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych tematyką wydarzenia po uprzedniej rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy.

W przypadku zainteresowania dodatkowymi informacjami, zapraszamy do kontaktu:

Tel. 22 100 23 24, e-mail: biuro@forumbrd.pl.

Zapraszamy do udziału!