Wykonanie prac naprawczych wielobranżowych w budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach w celu przywrócenia obiektu do użytkowania

Przedmiot zamówienia obejmuje prace naprawcze wielobranżowe w budynku szkoły przy ul. Dużej 3 w Markach w celu przywrócenia obiektu do użytkowania. Zakres prac do wykonania został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców odbycia wizji lokalnej.

Termin wizji lokalnej wyznaczony zostaje na dzień 12.05.2021r. od godziny 13:00.

Miejsce rozpoczęcia wizji lokalnej: ul. Duża 3, wejście główne do budynku szkoły.

link do przetargu

Termin składania:21 maja 2021 r do godz. 13.00

Termin otwarcia ofert: 21 maja godz. 14.00.