Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe na sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie odpadów z obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

Termin składania ofert: 12.01.2021r. do godziny 14:00
Miejsce: w siedzibie Zamawiającego ul. Wspólna 40, 05-270 Marki, I piętro – SekretariatTermin otwarcia ofert: 12.01.2021r. godzina 14:30

Ogłoszenie o zamówieniu BZP – pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP – pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ – [Harmonogram] – ods

Załączniki nr 2 do SIWZ – [Formularz ofertowy] – doc

Załączniki nr 3 do SIWZ – [Oświadczanie] – doc
Załączniki nr 4 do SIWZ – [Oświadczenie o grupie kapitałowej] – doc
Załączniki nr 5 do SIWZ – [Wykaz usług] – doc
Załączniki nr 6a do SIWZ- [Projekt umowy] – pdf
Załącznik nr 6b do SIWZ – [Projekt umowy] – pdf

Zmiana SIWZ z dnia 04.01.2021r. – pdf


Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 12 stycznia 2021 roku

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 12.01.2021.


Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części nr 2 i 3

Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-w-zakresie-cześci-nr-2-i-3.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie część nr 1

Zawiadomienie-o-wyborze-cz.-1.pdf