PRACOWNIK DS. PORZĄDKOWYCH w Szkole Podstawowej nr 2 w Markach

Spółka Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o zatrudni do zespołu Personelu Porządkowego utrzymującego czystość w w.w. szkole.

Zadania:

 • utrzymywanie w należytej czystości przydzielonego sektora;
 • dbanie o zapasy środków czystości;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.;
 • znajomość środków czystości i umiejętności ich stosowania.

Wymagania:

 • umiejętność posługiwania się podstawowymi urządzeniami do sprzątania;
 • odpowiedzialność i uczciwość;
 • zaangażowanie, dyspozycyjność i chęć do pracy, punktualność;
 • dobra organizacja pracy, sumienność i dokładność;
 • życzliwość i umiejętność pracy w zespole;
 • sprawność fizyczna.

Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę/ B2B;
 • praca 2-zmianowa, w godz. 6.00 -14.00 i 14.00 -22.00;
 • możliwość intensywnego rozwoju osobistego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji;
 • komfortowe warunki pracy w przyjaznej atmosferze;
 • świadczenia z ZFŚS;
 • możliwość przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie i pakietu medycznego.

Miejsce pracy:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Markach, ul. Szkolna 9 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod bezpośrednim numerem telefonu: 22 100 23 43 lub o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@mareckieinwestycje.pl.

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., 05-270 Marki, ul. Wspólna 40.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@mareckieinwestycje.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji przez administratora

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.