KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŻOŁNIERZY AK II REJONU „CELKÓW” W MARKACH PRZY UL.SZKOLNEJ 9

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŻOŁNIERZY AK II REJONU „CELKÓW” W MARKACH PRZY UL.SZKOLNEJ 9

Termin składania ofert: 27.03.2018r. do godziny 15:10

Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – Sekretariat

Termin otwarcia ofert: 27.03.2018r. godzina 15:20

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Dokumentacja opisująca nadzorowana inwestycje]  – Pobierz

Załączniki nr 2-7 do SIWZ – Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz