Dostawa wyposażenia do obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia do obiektów administrowanych przez Mareckie Inwestycje Miejskie w podziale na części.

Część nr 1 – Dostawa mebli
Część nr 2 – Dostawa monitorów interaktywnych
Część nr 3 – Dostawa sprzętu IT oraz elementów monitoringu

link do przetargu – Biuletyn Informacji Publicznej

link do przetargu – platforma przetargowa

Termin składania ofert: 2021-06-18, g. 09:00

Termin otwarcia ofert: 2021-06-18, g. 09:20