Budowa szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach – Etap I

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza dialog techniczny w temacie:
„Budowa szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach – Etap I”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału upływa w dniu: 31.03.2017r. o godzinie 11:00, miejsce składania ofert: Mareckie Inwestycje Miejskie, ul. T. Kościuszki 46a, 05-270 Marki- Sekretariat II piętro

Ogłoszenie o dialogu technicznym – Pobierz

Regulamin prowadzenia dialogu [załącznik nr 1 do ogłoszenia] – Pobierz

Wniosek o dopuszczenie do udziału [Załącznik nr 2 do ogłoszenia]- Pobierz

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3 do ogłoszenia jest dostępna na stronie:

https://mareckieinwestycje.pl/inwestycje.html

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Pobierz

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 7 KWIETNIA DO GODZ. 11:00

Zmiana terminu składania ofert – Pobierz