Budowa stacji transformatorowej wraz z wyposażeniem i uruchomieniem oraz przebudowa linii SN w ramach usunięcia kolizji.

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę stacji transformatorowej wraz z wyposażeniem i uruchomieniem oraz przebudowę linii SN w ramach usunięcia kolizji. Termin składania ofert upływa w dniu: 27.07.2017 r. o godzinie 15:00, miejsce składania ofert: Mareckie Inwestycje Miejskie, ul. T. Kościuszki 46a, 05-270 Marki- Sekretariat II piętro

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin składania ofert upływa w dniu 3 sierpnia 2017 o godz. 15:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Dokumentacja projektowa-I] – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Dokumentacja projektowa-II] – Pobierz

Załączniki nr 2-6 do SIWZ [Formularze] – Pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ [Wzór umowy] – Pobierz

Zmiana SIWZ – Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze oferty – Pobierz