BUDOWA MARECKIEGO CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO: Budowa Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspólnej – Etap I

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na BUDOWĘ MARECKIEGO CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO: Budowa Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej w Markach przy ul. Wspólnej – Etap I

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Nowy termin składania ofert: 19.01.2018r. do godziny 09:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – Sekretariat

Nowy termin otwarcia ofert: 19.01.2018r. godzina 09:15

Ogłoszenie – Pobierz

SIWZ – Pobierz

Załączniki nr 2-7 do SIWZ – Pobierz

Załącznika nr 8 do SIWZ [Projekt umowy] – Pobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ [Harmonogram] – Pobierz

Załączniki nr 10-12 do SIWZ [Decyzje] – Pobierz

Odpowiedzi na pytania do SIWZ – Pobierz

Zmiana SIWZ zmiana terminu składania ofert – Pobierz

Zmiana ogłoszenia – Pobierz

Ogłoszenie o zmianie – [Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej] – Pobierz

Zmiana SIWZ zmiana terminu składania ofert_2 – Pobierz

Zmiana ogłoszenia -[Przesłane do publikacji] – Pobierz

Odpowiedzi na pytania nr 2 do SIWZ – Pobierz

Odpowiedzi na pytania nr 3 do SIWZ – Pobierz

Zmiana ogłoszenia -[Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej] – Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz