Budowa filii Szkoły Podstawowej przy ul. Okólnej w Markach

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na

Budowę filii Szkoły Podstawowej przy ul. Okólnej w Markach.
Termin składania ofert: 15.01.2018r. do godziny 15:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – Sekretariat
Termin otwarcia ofert: 15.01.2018r. godzina 15:20

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Dokumentacja PUF] – Pobierz

Załączniki nr 2-7 do SIWZ [Formularze] – Pobierz

Odpowiedzi na pytania do SIWZ – Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz