Budowa dwóch obiektów oświatowych w mieście Marki w formule zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę dwóch obiektów oświatowych w mieście Marki w formule zaprojektuj i wybuduj.
Termin składania ofert: 5.12.2017 r. do godziny 15:00
Miejsce: w siedzibie zamawiającego ul. Tadeusza Kościuszki 46A, 05-270 Marki, II piętro – Sekretariat
Termin otwarcia ofert: 5.12.2017r. godzina 15:30

Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ [Dokumentacja- Zadanie nr 1] – Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ [Dokumentacja- Zadanie nr 2] – Pobierz

Załączniki nr 3-9 do SIWZ [Formularze] – Pobierz

Odpowiedzi na pytania – Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert – Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadanie nr 2 – Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadnia nr 1 – Pobierz