KONTAKT

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
05-270 Marki
ul. Wspólna 40

Sekretariat:
tel.: 22 100 23 33
e-mail: biuro@mareckieinwestycje.pl

www.mareckieinwestycje.pl

Godziny pracy: 8.00 – 16.00

Wynajem obiektów sportowych

Wynajem obiektów edukacyjnych i Sceny MCER

Marketing

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; XIV Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000429387
NIP: 1251616259
REGON: 146071277
Bank: Bank Pekao S.A.
Konto: 71 1240 6973 1111 0010 9248 0321